Yogi Daan Goedhart

201607091600-4-4Hallo, ik heet Daan Goedhart en ben een yogi van Zijn en leraar Zijnsoriëntatie. Na studies sociologie, psychologie, opleidingen en bij elkaar ruim 25 jaar praktijk als rationeel-emotief therapeut en Zijnsgeoriënteerd begeleider, gedurige interesse in non-dualiteit en meditatie, blijk ik aan het eind van mijn loopbaan steeds simpeler, opener en gevoeliger te zijn. Mijn wezen, mijn hart, is vanzelf open voor alles en iedereen – ik kan daar steeds minder en eigenlijk niets aan doen. Ik ben in liefde één met leven en dood, yogi. Alles is een vrij, heel en liefdevol spel van verschijnen en verdwijnen in mijn hart. Mijn hart blijkt op een mysterieus vanzelfsprekende wijze in contact te zijn met het hart van mensen die mij ontmoeten. Dankzij mijn leraar Hans Knibbe en Zijnsoriëntatie is me duidelijk dat dit mijn leven is en de ware aard van iedereen. Ik ben hier zó blij mee!

Wat ging hieraan vooraf? Ik werd geboren als tweede kind van een psychiater en een maatschappelijk werkster en was een nogal depressief knaapje. Ik ging sociologie studeren om het leven te begrijpen en raakte daarbij vooral geïnteresseerd in de constructie van sociale werkelijkheid door taal en verwachtingen. Dat hielp me om mijn eigen homoseksualiteit te aanvaarden, waar ik van huis uit nogal bekrompen over dacht. Ik kreeg een vriend die ook meditatieles gaf en ging veel boeddhistische filosofie lezen.

Na mijn studie leerde ik rationeel-emotieve therapie (RET)  bij Gerard Schippers aan het IRT in Nijmegen en door RET kon ik een heel eind mijn deprimerende levensaannames herzien zodat ik het leven beter aankon. Met veel plezier heb ik van 1992 tot 2010 mijn eigen RET-praktijk aan huis gehad, waar ik mensen hielp hun gepieker te ontmaskeren en praktischer te denken.

Rond de dood van mijn ouders en het aflopen van mijn relatie had ik in 2006 de realisatie dat er alleen maar werkelijkheid is en geen ik dat daar tegenover kan staan. Ik viel in Zijn. Ik wist dat dit non-dualiteit is en ging er weer over lezen. Daarbij kwam ik ook uit bij de boeken van Hans Knibbe over Zijnsoriëntatie, dat hier een pad in biedt. In 2007 ging ik de Zijnstraining doen aan de School voor Zijnsoriëntatie.  In 2008 ging ik voor het eerst naar de zomerretraite van Hans Knibbe en had door zijn inspiratie heel diepe ervaringen, die ik nu begrijp als herkenning van de de al gegeven openheid van mijn grote hart. Ik vroeg Hans mijn leraar te zijn en ging daarna zowat elk jaar weer naar de zomerretraite. Naar aanleiding van deze periode schreef ik een boek, Advaita of directe werkelijkheid? waarover Patrick Kicken mij in 2016 interviewde.

In 2010 ging ik verder met de begeleidersopleiding en werd zelf Zijnsgeoriënteerd begeleider. Hierbij kwam er heel veel authenticiteit in mezelf vrij die ik eerst had vermeden (ik dacht dat het een probleem was!). Door alles erbij te nemen en te verwelkomen, brak ik uit de beperkte ruimte van mijn psyche. Nadat mijn opleiding klaar was in 2013 ben ik retraites van Hans Knibbe blijven volgen. Inmiddels heb ik hem daarbij ook een paar keer mogen assisteren. Ik mag mij nu leraar Zijnsoriëntatie noemen.

Het werd me steeds duidelijker dat non-duaal Zijn, Openheid, mijn leven is en ik zag in dat dit ofwel onzin is, ofwel dat ik dit zelf ben, één met Open Zijn – een yogi. Verlichting is niet iets dat ik kan maken of beschouwen, maar wat ik authentiek ben. Dit was voor mij een transformatie alsof ik verpopt ben, of ontploft als een zeepbel. Dit aannemen heeft een paar jaar geduurd; ik ben totaal nieuw, onbeschreven en onbeschrijfbaar, een spel, een happening in plaats van een persoon; ik ben een Yogi. Wauw!

Daan Goedhart is geregistreerd lid van de Beroepsvereniging van Zijnsgeorienteerde Begeleiders (BvZB)

Terug naar eerste pagina